Hjem

 

 

Velkommen til Gardehusarforening Jyllands hjemmeside

Efter generalforsamlingen d. 16. april 2016 består bestyrelse af nedenstående personer.

Set fra venstre er det formand Anders Juul Jensen, Hans Pedersen. Holger Nygård, Simon Nielsen, Roberth Bedsted.

Der er lavet en Facebookside for foreningen, bestyrelsen vil opfordre alle jer, der er på Facebook, til at besøge og "like", så vi på den måde kan sprede budskabet om foreningen.

 

Det er bestyrelsens ambitionen, at vi vil bede nogle af foreningens unge tjenestegørende om, at berette om livet ved regimentet med jævne mellemrum og iøvrigt dele interessante artikler og opslag om husarernes liv og levned.

Garhehusarforening Jylland er en af 11 foreninger som hører under Danske gardehusarforening.

 

Gardehusarforening Jylland blev oprettet d. 21. marts 1990.

 

Gardehusar forening dækker det meste af Jylland. Der er også en forening i sønderjylland.

 

Medlemskab af Gardehusarforening Jylland sker ved henvendelse til Danske gardehusarforeninger www.danskegardehusarforeninger.dk

 

Kontingent er pt. kr. 300,- årligt for dette beløb får du Gardehusaren 4 gange om året og medlemskab af en lokalforening efter dit eget valg.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Hjemmesiden er senest opdateret d. 15. februar 2017.

 

 

Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: